Disclaimer

Algemeen

Deze website is voor de bezoeker uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie met betrekking tot in Duitsland te koop of te huur aangeboden vastgoedobjecten. Het biedt toegang tot informatie van door derden, meestal makelaars, aangeboden vastgoedobjecten. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Met de toegang tot en het gebruik van deze website stemt u als gebruiker in met de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de Disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld en een ruime mate van volledigheid van die informatie tracht te verschaffen, kan o.a. voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit, geen garantie worden geven. De informatie met betrekking tot de aangeboden vastgoedobjecten wordt altijd door derden (in de meeste gevallen de aanbiedende makelaar) verzorgd. Bezoekers van de website kunnen dan ook, jegens Sieburgh B.V., geen rechten en/of aanspraken ontlenen aan de publicaties op de website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat, dan wel kan ontstaan, als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.
Hoewel wij ernaar streven dat deze website continu toegankelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, van het feit dat deze website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
Hoewel Sieburgh B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Sieburgh B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die buiten de verantwoordelijkheid van Sieburgh B.V. vallen, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.  Noch voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die worden aangeboden middels websites van derden en waarnaar deze website verwijst kan door Sieburgh B.V. enige aansprakelijkheid aanvaard worden.

Laatst bijgewerkt op 19 april 2016. Wijzigingen voorbehouden.