Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.heimzu.nl. De zusterwebsite www.heimzu.de volgt de Duitse wetgeving en heeft haar eigen Privacyverklaring.

Algemeen

De portalen van Sieburgh B.V. verzamelen geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze portalen. In het geval u met Sieburgh B.V. communiceert via telefoon, e-mail of anderszins worden uw gegevens bewaard, uitsluitend ten behoeve van normale communicatie met u en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Het bewaren van uw gegevens door bedrijven en of instellingen die op onze portalen adverteren en waarmee u zelf contact heeft gezocht, valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Sieburgh B.V.

Cookies

Bij gebruik van websites van Sieburgh B.V. kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Van deze laatste categorie cookies maken de websites van Sieburgh B.V. geen gebruik.

Derden

Indien u via een website van Sieburgh B.V. terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze derde van toepassing. Sieburgh B.V. kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Laatst bijgewerkt op 19 april 2016. Wijzigingen voorbehouden.