Adviesbureau voor de woningmakelaardij

Kostenreducering

Uw omzet kunt u in mindere mate zelf sturen dan uw kosten. Kostenmanagement is dan ook een zeer belangrijke factor om winstgevendheid te beïnvloeden. Hoe bewust bent u zich van diverse kosten, of zijn er uitgaven die als “vanzelfsprekend” beschouwd worden maar wel degelijk ter discussie gesteld kunnen worden. Diverse grotere en eenmalige uitgaven zijn vaak onvermijdelijk, maar het is juist die opeenstapeling van al die kleine doorlopende kosten die uw winst beïnvloeden. Effectiviteit en noodzaak van de verschillende kostenposten worden onder de loep gelegd. Uit hernieuwde beoordeling van de interne werkprocedures, zoals hierboven genoemd, zullen vrijwel zeker kostenbesparingen naar voren komen. Daarnaast wordt in uw specifieke situatie bekeken, hoe nog meer tijd en geld bespaard kan worden.