Adviesbureau voor de woningmakelaardij

Kwaliteitsverbetering en bewaking

Elke werkmethode is goed als jij je er maar aan houdt! Natuurlijk is daar iets op af te dingen, maar het wil zo veel zeggen als: een methode is pas een methode als handelingen zich herhalen. Een belangrijk deel van kwaliteitsverbetering en bewaking komt reeds voort uit goede interne werkprocessen. Om goed te zijn hoeft u maar iets beter te zijn dan uw concurrenten!  Denk bijvoorbeeld aan sport, waar een fractie van een seconde, winnen of verliezen betekent. Zorg voor net dat beetje extra. Kennis is macht en daarom is het zaak dat u zichzelf constant op de hoogte houdt van de ontwikkelingen op uw vakgebied. Dat vakgebied is breed, het betreft bouwkundige, juridische, fiscale, milieu, subsidie en diverse andere aspecten. Wij zoeken met u naar de zwakke plekken van uw kantoor. Is dat kennis, communicatie, de leiding of de uitvoering, of zit het de in de werkprocedures? De woningmarkt is een veelkoppige draak, waardoor perfectie moeilijk haalbaar is, maar wel een doel zou moeten zijn. Gezamenlijk met u stellen wij doelen vast, binnen de grenzen van het voor uw kantoor redelijk haalbare. Verder rijken dan dat, schept frustratie en daarmee is de kwaliteit niet gediend.