Adviesbureau voor de woningmakelaardij

Privacyverklaring Sieburgh Planontwikkeling & Strategie B.V.

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens
Sieburgh volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:
-  Rechtmatig, behoorlijk en transparant;
-  Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;
-  Niet meer of langer dan noodzakelijk;
-  Juist, actueel en vertrouwelijk;
-  Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:
-  Klantacceptatie;
-  Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;
-  Om informatie over de dienstverlening te kunnen geven;
-  Communicatie in het kader van de dienstverlening.

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens
Sieburgh verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn opdrachten. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit e-mails of brieven, NAW-gegevens, gemaakte gespreksverslagen en andere (persoonlijke) informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen gegevensdragers van Sieburgh, of die van een derde partij.

Gebruik verzamelde gegevens
Sieburgh gebruikt de tot haar beschikking staande persoonsgegevens uitsluitend om te kunnen communiceren met (potentiële) opdrachtgevers door per post, telefonisch of via e-mail, hen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren in het kader van een verstrekte opdracht, ter verwerving van een opdracht of in het kader van nazorg m.b.t. een uitgevoerde opdracht. Daaronder begrepen het op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen.

Personen kunnen zich altijd afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Sieburgh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Beveiliging van persoonsgegevens
Sieburgh neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering
Personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van hen verwerken. Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zullen deze, op verzoek, gecorrigeerd worden. Indien een persoon verzoekt om zijn/haar gegevens te verwijderen, zal dat door Sieburgh uit alle bestanden worden gedaan. De betrokkene ontvangt daarvan een bevestiging.

Vragen
Voor vragen over onze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen. Bij voorkeur via e-mail: info@sieburgh.nl .

Cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Ze worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het website bezoek te meten. De plaatsing van cookies gebeurt direct als u de website bezoekt. Sieburgh gebruikt deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een pc of individu. Op deze pagina vind u ons cookiebeleid en een lijst van cookies die geplaatst (zouden kunnen) worden.

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland en websites die zich richten op de Nederlandse markt. Vanaf 25 mei 2018 heeft u een keuze of u cookies accepteert of niet. U kunt alle niet functionele cookies afwijzen. Functionele cookies worden sowieso geplaatst. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren. Wanneer u deze cookies afwijst wordt sommige inhoud in de website niet getoond. Op sieburgh.nl wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:

Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de website, maken we gebruik van cookies. Er wordt een cookie geplaatst door Google Maps op de contact pagina om het zoomniveau te bepalen. Deze cookies zijn nooit gekoppeld aan advertentie platforms.

Cookies voor websitestatistieken
Sieburgh maakt gebruik van een systeem (Google Analytics) om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), via welke kanalen u onze website vindt et cetera. Op basis daarvan kunnen we de site en de prestaties verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om u te volgen, maar alleen om het bezoek aan onze site te analyseren. Wij anonimiseren de data in Google Analytics en delen de data uit Google Analytics niet met andere Google producten, hun medewerkers of andere derden.

Ook al slaan de cookies geen persoonlijke informatie op, het kan toch zijn dat u niet wilt dat uw bezoek gevolgd wordt. Het is mogelijk om het opslaan van cookies in uw browser uit te schakelen. Let wel op, het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Wijzigingen aan deze verklaring
Sieburgh kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer dit voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepost. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

Laatste wijziging: september 2018