Adviesbureau voor de woningmakelaardij

Peter N. Sieburgh en de makelaardij

Na 37 jaar als (NVM-)makelaar actief te zijn geweest in de regio Den Haag, heb ik in 2016 die activiteiten beëindigd. De standaardteksten in de categorie “nieuwe uitdagingen” , die carrièrewendingen vaak begeleiden, kent u en daar zal ik u dan ook niet mee lastig vallen.

Ik ben niet zo van de “standaard”, behoudens daar waar het een anker vormt voor duidelijkheid en stabiliteit.

In oktober 1979 werd ik beëdigd als makelaar in en taxateur van onroerende goederen. Toen was “Makelaar” nog een wettelijk beschermde titel, waar in 2001 door de politiek een einde aan werd gemaakt. Door de drang vanuit de samenleving tot permanente vernieuwing, is vernieuwen ontaard tot een niets ontziend heilig moeten, waarbij het doel niet de verbetering is, maar de vernieuwing zelf het doel is geworden.

Wat goed is, kan behouden blijven. Is dat een verstokte conservatieve stelling? Welnee, het is praktisch denken. Wie gooit er iets weg binnen de houdbaarheidsdatum?

Bewegingen in de samenleving krijgen soms hun weerslag in nieuwe (Europese) wetgeving, daar heeft iedereen zich aan te houden. De geschreven regelingen waar de makelaar zich aan heeft te houden zijn te verdelen in wettelijke regelingen en regelingen van beroepsorganisaties. Daarnaast kent de makelaardij een vrij sterk ontwikkeld gewoonterecht.

Wat mij interesseert is, hoe u zich kunt onderscheiden van uw beroepsgenoten, terwijl uw dagelijkse werkzaamheden ook veel gemeenschappelijks heeft met die van uw collega’s. Waarom kiest een consument, die met meerdere makelaars gesproken heeft, toch voor u?

Het antwoord ligt niet klaar op de plank van de adviseur. Het antwoord ligt verscholen in een complex van factoren en hun onderlinge samenhang. Een advies aan een makelaarskantoor, gebaseerd op uitsluitend marketing- en communicatiekennis zal niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. De makelaardij is een branche die je van binnenuit moet kennen om er over te kunnen adviseren.

Waar sta je en waar wil je naar toe? Toekomstgericht denken kenmerkt mijn advisering. Maar loop niet te ver voor de optocht uit en faseer/doceer de uitvoering van nieuwe plannen. Dat biedt tevens de mogelijkheid de werking ervan te volgen.

Ik hoop u spoedig te mogen ontmoeten, om te brainstormen over uw kantoor.

Peter N. Sieburgh