Adviesbureau voor de woningmakelaardij

Trendvisie

Om je te kunnen onderscheiden moet je weten waarvan en in welke mate. Daarvoor is niet alleen inzicht nodig in de actuele marktomstandigheden, maar moeten van daaruit lijnen worden doorgetrokken. Je moet het durven om conclusies te verbinden aan wat je ziet en wat je denkt te zien en daar ook verbanden tussen kunnen leggen. Kortom, je moet visionaire gedachten ontwikkelen en daar de meest waarschijnlijke scenario’s uit putten.

Ten eerste is het laten ontstaan van visionaire visies niet iedereen gegeven, ten tweede is het moeilijk om zo veel afstand van je eigen dagelijkse werkt nemen, dat je als het ware als een derde naar je eigen situatie kunt kijken.

Hoe ver “mag” je vooruit kijken? Wat ons betreft zo ver als je kunt. Echter bij het uitwerken van concepten op basis van toekomstscenario’s, dient er wel aansluiting te blijven met de werkelijkheid en moet je de markt stapsgewijs “meenemen” in je visie. De juiste dosering, de mate waarin jij je wilt onderscheiden, moet in het concept tot uitdrukking komen.

Het ontwikkelen van een trendvisie hoeft geen onderdeel van een uitgebreide advisering te zijn. Voor diegenen die met een trendvisie zelf verder aan de slag kunnen, kan dit ook als een aparte opdracht uitgewerkt worden. Om een trendvisie zinvol te laten zijn voor uw kantoor, worden daar altijd elementen uit een context analyse en een dialoog bij betrokken.